Förnybar energi

All energi som produceras utan att släppa ut mer koldioxid än det tar upp under en kortare period räknas som förnybar. Det kan även vara sådan energiproduktion där man nyttjar krafter som är naturligt återkommande så som vind, vatten eller sol.

Detail of a hand holding a fuel pump at a station

Då det numera ställs krav på alla länder att bidra till att minska den globala uppvärmningrn blir förnybar energi allt viktigare. Det är dock inte alla länder som har möjlighet att på ett effektivt sätt nyttja naturliga resurser. Det handlar både om de initiala kostnaderna att installera olika kraftverk och om de förutsättningar som finns för att till exempel driva vindkraftverk. I Sverige fungerar vindkraftverk tämligen bra då det ofta finns friska vindar medan större installationer av solceller kanske inte alltid är lika ekonomiskt. Produktion av biobränslen är på samma vis lättare för de länder som har gott om grödor och restavfall och svårare för andra.

 

Biobränsle stod i Sverige 2014 för 23 procent av den totala energitillförseln. Främst inom fjärrvärme och industriell tillverkning men även som småskalig eldning. Vattenkraften står för ungefär hälften av Sveriges elproduktion och skulle kunna utvecklas mer. Det finns dock en hel del problematik kring vattenkraft då den ibland ändrar det naturliga ekosystemet. Många argumenterar för att vattenkraften, och
installationen av dessa kraftverk, kan förstöra vattendrag. Detta då vatten leds om i nya riktningar vilket påverkar ekosystem och det finns exempel då bestånd av djur och växter helt har försvunnit. Idag finns det skydd i Miljöbalken för att inte bygga ut mer solor panel and wind powervattenkraftverk i de större älvarna då det kan riskera att påverka den biologiska mångfalden.

Biobränsle så som biogas och etanol är förnuftigt ur utsläppssynpunkt men kan ses med vissa etiska dilemman. I Sverige har vi möjlighet att odla grödor enbart för att använda som råvaror i framställningen av biobränsle. Samtidigt finns det delar av världen som lider av stor matbrist med svält som följd. Om man ser energi, och möjligheten att producera förnybar sådan, ur ett globalt perspektiv kan det förefalla aningen slösaktigt att använda de organiska resurser som skulle kunna nyttjas som föda i andra delar av världen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Liveo