Förbered dig inför klimat- och artkrisen

Kriserna för klimatet och den biologiska mångfalden fortsätter att förvärras, där vi nu är på väg mot tre graders uppvärmning samtidigt som en miljon växt- och djurarter kan komma att utrotas inom de närmaste årtiondena. Med tanke på det akuta läget är det förstås viktigare än någonsin att medborgarna engagerar sig för att skydda primärekonomin som är grunden för hela samhället. Men det är också viktigt att redan nu börja förbereda sig för de stora samhällsförändringar som oundvikligen kommer.

Under det senaste året har vi sett hur energipriserna stigit, vilket bland annat beror på att Moderaterna stoppat utbyggnad av över 70 TWh vindkraft i hela landet. För att fortfarande ha el även vid större samhällskriser kan det vara ett klokt drag att redan nu installera egen förnybar el på tomten. Hos https://www.otovo.se/ hittar du solceller som har bra garantier och hög effekt. Du kan också hyra solceller hos https://www.otovo.se/

Samhällets felaktiga inställning till naturen

Den officiella kommunikationen i klimatfrågan från statligt håll och från näringslivet är att vi ska bli ett “grönt välfärdssamhälle”. I detta ingår att ställa om industrier så att vi minskar våra utsläpp, och att vi övergår helt till förnybar energi. Detta innefattar solenergi (till exempel från https://www.otovo.se/), vatten- och vindkraft. Men att använda mer grön energi räcker inte. I grunden har vi en felaktig inställning till biosfären, där vi fortfarande ser naturen som något som ska tämjas. Vår ekonomi är grundad på föreställningen om att det går att ha evig ekonomisk tillväxt, trots att alla naturliga system är cirkulära. Därför har vi nu stora mängder växthusgaser i atmosfären, mikroplaster i blodet och miljögifter i vår mat.

Om alla i världen skulle leva som vi svenskar skulle vi behöva fyra jordklot. Vi lever som om vi hade oändliga naturresurser, och behandlar planeten som om den var en oändlig soptipp. Denna i grunden felaktiga inställning förändras inte bara för att vi gör om vårt samhälle till att drivas av förnybar energi. Vi löser inte vårt ekologiska “overshoot” genom att skjuta ännu mer över målet och konsumera ännu mer. I stället krävs en samhällelig insikt där vi förstår att vi behöver nöja oss med mindre, att vi måste vara solidariska med naturfolk och med den unga generationen. Att vi måste prioritera primärekonomin före tillväxt och jobb, då hela vårt samhälle vilar på och är beroende av primärekonomin.

Omställningsrörelsen

Det krävs en djup insikt om naturens betydelse där vi inser att vi är en del av naturen och behöver prioritera den över allt annat. Men den insikten ligger ännu långt borta, då politiker och näringsliv fortfarande tror att vi kan fortsätta som vanligt och vinna över naturen med ny teknik. Allt fler har därför börjat att förbereda sig på stora samhällskriser när ekosystemen drabbas allt hårdare av vår expansiva, omättliga ekonomi. Bland dessa finns transitionsrörelsen, som också kallas omställningsrörelsen. Det är ett globalt nätverk av personer som vill möta de ekologiska utmaningarna genom att själva bygga hållbara och lokala samhällen. De startar upp egen matodling, egen energiförsörjning genom solenergi från https://www.otovo.se/ och andra leverantörer. De samreser till jobbet och försöker på alla sätt minska sina ekologiska fotavtryck och bli mer självständiga från dagens destruktiva samhälle. På så vis kan vi förbereda oss på större samhällskriser och börja arbeta för en verklig omställning, i stället för grönmålad “business as usual”.