Så fungerar solenergi

Idag är det tämligen vanligt att välja grön el framför andra alternativ. Med grön el menar man förnyelsebar energi, vilket till exempelvis kan vara vatten, vind, biobränsle eller just energi från solen. Solenergi är något som har blivit mycket populärt på senaste tid och allt fler väljer att installera solceller på sitt hus.

Fördelarna med solceller är många. Till att börja med kommer du att få helt grön energi vilket gör det till ett mycket bra miljöval. Du kommer också att kunna öka värdet på din bostad samtidigt som du sparar in mycket pengar på banken. På https://www.tibber.com/se/ kan du läsa mer om grön energi och hitta ett elavtal som passar dig.

Energi som kan sparas

Den kanske främsta fördelen med solenergi (förutom miljömedvetenheten) är att du kan spara energin och använda den vid ett annat tillfälle. Solcellerna absorberar ljus och lagrar detta till dess du vill använda dig av det. Det betyder att du kan använda dig av sommarens energi under hösten om du inte har förbrukat upp den.

Solceller kräver inte direkt solljus och därför fungerar de utmärkt året om. Här är det dock viktigt att du installerar solcellerna på ditt tak eller på en markyta som inte täcks av skugga den mesta tiden av året. Solceller kan till viss del installeras på egen hand men en hantverkare kommer också att krävas för att säkerställa att installationen sker korrekt.