Miljöpartiet

Miljöpartiet de gröna (MP), oftast kallat Miljöpartiet, är ett svenskt politiskt parti som bildades 1981. Partiet ursprung kommer från den gröna ideologin som förespråkar ett hållbart ekologiskt samhälle. Miljöpartiet har inte som många av de andra partierna en partiledare, utan de har istället två stycken språkrör. Idag är de Gustav Fridolin och Isabella Lövin. Partiet bildades som bland annat en protest mot den dåvarande hanteringen av kärnkraften. MP hade sin grund i en mer miljöinritad utbrytargrupp från det som då var Folkpartiet och kom första gången in i riksdagen i valet 1988.

Partiet för miljön

Miljöpartiet har formulerar sin politik från det man kallar en trefaldig solidaritet – mellan ett ekologiskt kretslopp, kommande generationer samt alla världens människor. Rent konkret innebär det att man förespråkar en typ av kretsloppsekonomi där människorna lever av naturresursernas avkastning och tar vara på sin omgivning, vilket de menar att inte ekonomisk tillväxt gör. Miljöpartiets ståndpunkt går inte hand i hand med den politik som USA:s president Donald Trump för. Trump har fått USA att gå ur Parisavtalet, vilket är en global överenskommelse gällande klimatförändringarna som nåddes i december 2015. Även om Gustav Fridolin är utbildningsminister är det ingen tillfällighet att han tar upp dessa aspekter i sina tal, då Miljöpartiet arbetar för en miljömässigt hållbar utveckling.

Miljöpartiets symbol – maskrosen

Miljöpartiet har valt maskrosen som sin partisymbol. Valet av just en maskros är på grund av den kända bilden av en maskros som kommer upp genom asfalten. Det är ett bevis på att naturen är en väldigt stark kraft som vill och kan övervinna det som hotar dennes överlevnad. Maskrosen kräver även en omvärdering för att den skall uppskattas. Många andra gröna partier utanför Sverige och Skandinavien har istället solrosen som symbol för sitt parti. Vill man ha solrosor hemma som en symbol för miljön, men inte har resurser för att handla dem kanske fakturaköp kan vara lösningen. Maskrosor å andra sidan kan man plocka ute i naturen, det brukar under våren och sommaren finnas massvis av den gula blomman.