Ställ bilen – res kollektivt

Idag finns det flera möjligheter för en person att kunna resa. Det finns bussar, bilar, tåg och sedan möjligheten att cykla eller gå. Många av dessa alternativ är relativt miljövänliga och går ganska fort men fortfarande väljer många att ta bilen, ensamma även om det finns andra som ska precis samma väg och till samma plats. Om man av någon anledning inte kan åka kollektivt kan de vara en bra idé att söka efter någon eller några att samåka med. Det kan dessutom minska kostnaden för transporten. När det handlar om miljön har just transporter under den senaste tiden blivit det som skuldbelagts mycket. Just biltransporterna är det som fått mest kritik och i samband med detta har också skatter på flera olika drivmedel höjts. Nackdelen med detta är att det mestadels är boende på landsbygden som drabbas. I denna text kommer vi att gå igenom vilka fördelar det finns med att åka kollektivt, samt hur det går till.

Fördelar med kollektivt resande

Det finns flera fördelar med att åka kollektivt. Om man åker ensam och inte samåker med någon kan det bli dyrt att ta bilen varje gång man ska till jobbet. Har man företagsbil drabbas man dock inte lika starkt av detta. Miljömässigt sett ryms många bilar i en buss och det gör att ett enda fordon kan transportera fler passagerare än fem samåkningsbilar. Om man är den som kör hela tiden kan man dessutom inte sköta telefonsamtal, extra arbete eller något annat i bilen på väg hem från arbete eller liknande. Om man däremot åker kollektivt kan man sköta viktiga uppgifter eller bara ta det lugn med en bok, ljudbok eller lite musik utan att behöva oroa sig för att hålla koll på trafik och liknande. Det innebär att man under resans gång kan ta itu med sådant som hade behövt skötas om efter hemresan. Det betyder att man kan ägna mer tid åt hemmet och eventuell familj. Att åka kollektivt är alltså något som hela familjen kan dra nytta av.

Att resa kollektivt

Vid vissa tillfällen kan det vara svårt att resa kollektivt. Om man bor långt ifrån en hållplats eller station kan det uppstå svårigheter, och ibland kanske anslutningsbussar eller liknande inte passar ihop med den ordinarie tidtabellen. Då kan det ibland gå att lösa så att man samåker till stationen, eller genom att man tar bilen själv en kortare bit. Ibland kanske det även går att cykla eller gå till stationen eller hållplatsen. Om man har barn som ska åka till dagis eller liknande på väg till arbetet kan det känna enkelt att lasta in allt i bilen och åka men med en smidig resevagn går det minst lika bra att ta tåget eller bussen. Då vänjer sig barnet samtidigt vid att åka med andra människor. Om man har djur går det också att åka kollektivt. Hundar kan åka kopplade eller i bur och det samma gäller katter. Så länge djuret får vänja sig brukar det gå utmärkt.