Byt till billigare och grönare el

Det lönar sig ofta att jämföra och byta elbolag men det är få som använder möjligheten. Kanske för att de tror att det är mer komplicerat än det är. Att byta elbolag är enkelt och kan ge effekter både för klimatet och i plånboken.

På sidan Bytelbolag.se är det enkelt att jämföra olika elbolag och hitta det bästa elpriset. Eftersom privat energianvändning ger stor påverkan på klimatet, speciellt här i Norden, är det också fler som upptäcker fördelarna med hållbart producerad el. Därför går det enkelt att jämföra gröna energiproducenter på Bytelbolag.se. Tillsammans med en minskad energianvändning är att byta till hållbart producerad el en av de största insatserna du kan göra för framtidens klimat.

Grön el är inte dyrare

El från hållbara energikällor som sol, vatten och vind är idag mer tillgänglig än tidigare. Det här innebär också att priset på hållbar el sjunker i takt med att produktionen ökar. För dig som privatkonsument innebär det att du inte längre behöver välja mellan hållbar och billig el.

Enkelt att byta elleverantör

När du har hittat den leverantör du vill byta till är det enkelt att teckna ett nytt avtal direkt online så länge du inte har bindningstid kvar på ditt tidigare avtal. Du behöver bestämma om du ska ha fast eller rörligt elpris och sedan registrera dig på nätet. Din nya elleverantör kommer i de allra flesta fall att ta hand om överföringen från den gamla leverantören. Det finns helt enkelt ingen anledning att inte byta till grön och billig el!