Kategori Arkiv: Miljö och klimatfrågor

Ställ bilen – res kollektivt

Idag finns det flera möjligheter för en person att kunna resa. Det finns bussar, bilar, tåg och sedan möjligheten att cykla eller gå. Många av dessa alternativ är relativt miljövänliga och går ganska fort men fortfarande väljer många att ta bilen, ensamma även om det finns andra som ska precis samma väg och till samma plats. Om man av någon anledning inte kan åka kollektivt kan de vara en bra idé att söka efter någon eller några att samåka med. Det kan dessutom minska kostnaden för transporten. När det handlar om miljön har just transporter under den senaste tiden blivit det som skuldbelagts mycket. Just biltransporterna är det som fått mest kritik och i samband med detta har också skatter på flera olika drivmedel höjts. Nackdelen med detta är att det mestadels är boende på landsbygden som drabbas. I denna text kommer vi att gå igenom vilka fördelar det finns med att åka kollektivt, samt hur det går till.

Fördelar med kollektivt resande

Det finns flera fördelar med att åka kollektivt. Om man åker ensam och inte samåker med någon kan det bli dyrt att ta bilen varje gång man ska till jobbet. Har man företagsbil drabbas man dock inte lika starkt av detta. Miljömässigt sett ryms många bilar i en buss och det gör att ett enda fordon kan transportera fler passagerare än fem samåkningsbilar. Om man är den som kör hela tiden kan man dessutom inte sköta telefonsamtal, extra arbete eller något annat i bilen på väg hem från arbete eller liknande. Om man däremot åker kollektivt kan man sköta viktiga uppgifter eller bara ta det lugn med en bok, ljudbok eller lite musik utan att behöva oroa sig för att hålla koll på trafik och liknande. Det innebär att man under resans gång kan ta itu med sådant som hade behövt skötas om efter hemresan. Det betyder att man kan ägna mer tid åt hemmet och eventuell familj. Att åka kollektivt är alltså något som hela familjen kan dra nytta av.

Att resa kollektivt

Vid vissa tillfällen kan det vara svårt att resa kollektivt. Om man bor långt ifrån en hållplats eller station kan det uppstå svårigheter, och ibland kanske anslutningsbussar eller liknande inte passar ihop med den ordinarie tidtabellen. Då kan det ibland gå att lösa så att man samåker till stationen, eller genom att man tar bilen själv en kortare bit. Ibland kanske det även går att cykla eller gå till stationen eller hållplatsen. Om man har barn som ska åka till dagis eller liknande på väg till arbetet kan det känna enkelt att lasta in allt i bilen och åka men med en smidig resevagn går det minst lika bra att ta tåget eller bussen. Då vänjer sig barnet samtidigt vid att åka med andra människor. Om man har djur går det också att åka kollektivt. Hundar kan åka kopplade eller i bur och det samma gäller katter. Så länge djuret får vänja sig brukar det gå utmärkt.

Framtidens bilar

Helt klart är att vi människor måste ändra på våra bilar för att kunna möta framtidens miljöutmaningar. Bensin och diesel är skadliga och elbilarna som vi skrev om tidigare har inte nått sin fulla kapacitet ännu. Elbilar fungerar utmärkt i stadsmiljöer men är idag alldeles för osäkra för landsbygden. Dessutom så måste elen framställas miljövänligt för att vara gynnsam. Diesel har upptäckts vara riktigt skadligt på grund av de små partiklarna som släpps ut och många städer vill förbjuda dem helt. Fast det är inte bara bilarnas drivmedel som är skadliga för miljön. Bilens däck och asfalten är två exempel på något som måste ändras i framtiden. Idag minskar man de små partiklarna som uppstår vid friktionen mellan asfalt och däck genom att använda vinter- och sommardäck och EU har infört en märkning. Fast bilbranschen försöker att möta framtiden med olika uppfinningar.

Tekniken utvecklas ständigt

Elbilarna bara har sett gryningen ännu och är troligtvis vad som kommer att komma riktigt stort i framtiden. Bilarna kommer även att behöva mer el eftersom tekniken blir mer avancerad. Något av det första som spås ändras är hur vi öppnar bilen. Tyska BMW skrotar bilnycklar för att istället satsa på en app via mobilen som öppnar upp dörrarna. Självkörande bilar är också något som just dagens ljus och som utvecklas i rask takt. Där är det Tesla som är drivande men det finns mycket kvar att jobba på. Bilmässor som IAA i Frankfurt visar nyheter och vad biltillverkarna vill satsa på i framtiden och det är viktigt att kunna möta konsumenternas behov. Miljön är viktig för alla och flera stora bilgiganter satsar stort på att få fram renare bilar. Frankfurtmässan är en av de största i världen och det är där som tekniken först visas.

Snar framtid och eoner bort

De bilar som kommer inom en snar framtid är elbilar som utvecklas än mer. Eftersom det ligger ett hot om dieselförbud så ligger mycket av branschens fokus och utveckling just på elbilarna. De bilar konsumenterna kommer att möta om några år framöver är därför elektriska. Det är viktigt att priserna hålls nere för trots att lån som Sambla billån är fördelaktiga så kan ny teknik snabbt kosta pengar och bli för dyra för konsumenterna. Talas det om hur bilbranschen ser ut om hundra år eller ännu längre fram i tiden går det bara spekulera. Kanske används gyroscopiska transporter som svävar över marken och inte sliter upp tungmetaller från asfalten. Kanske har bilbranschen lyckats med att skapa bilar som inte släpper ut några föroreningar alls. Helt klart är att bilbranschen kommer att ändras väldigt mycket och de bilar vi känner idag kommer att vara borta, om vi inte talar om elbilen då.

Miljöpartiet

Miljöpartiet de gröna (MP), oftast kallat Miljöpartiet, är ett svenskt politiskt parti som bildades 1981. Partiet ursprung kommer från den gröna ideologin som förespråkar ett hållbart ekologiskt samhälle. Miljöpartiet har inte som många av de andra partierna en partiledare, utan de har istället två stycken språkrör. Idag är de Gustav Fridolin och Isabella Lövin. Partiet bildades som bland annat en protest mot den dåvarande hanteringen av kärnkraften. MP hade sin grund i en mer miljöinritad utbrytargrupp från det som då var Folkpartiet och kom första gången in i riksdagen i valet 1988.

Partiet för miljön

Miljöpartiet har formulerar sin politik från det man kallar en trefaldig solidaritet – mellan ett ekologiskt kretslopp, kommande generationer samt alla världens människor. Rent konkret innebär det att man förespråkar en typ av kretsloppsekonomi där människorna lever av naturresursernas avkastning och tar vara på sin omgivning, vilket de menar att inte ekonomisk tillväxt gör. Miljöpartiets ståndpunkt går inte hand i hand med den politik som USA:s president Donald Trump för. Trump har fått USA att gå ur Parisavtalet, vilket är en global överenskommelse gällande klimatförändringarna som nåddes i december 2015. Även om Gustav Fridolin är utbildningsminister är det ingen tillfällighet att han tar upp dessa aspekter i sina tal, då Miljöpartiet arbetar för en miljömässigt hållbar utveckling.

Miljöpartiets symbol – maskrosen

Miljöpartiet har valt maskrosen som sin partisymbol. Valet av just en maskros är på grund av den kända bilden av en maskros som kommer upp genom asfalten. Det är ett bevis på att naturen är en väldigt stark kraft som vill och kan övervinna det som hotar dennes överlevnad. Maskrosen kräver även en omvärdering för att den skall uppskattas. Många andra gröna partier utanför Sverige och Skandinavien har istället solrosen som symbol för sitt parti. Vill man ha solrosor hemma som en symbol för miljön, men inte har resurser för att handla dem kanske fakturaköp kan vara lösningen. Maskrosor å andra sidan kan man plocka ute i naturen, det brukar under våren och sommaren finnas massvis av den gula blomman.

Eldrivna fordon

När man tänker på ett eldrivet fordon så tänker man oftast på en bil. Men tåg har varit eldrivna väldigt länge och det finns mopeder, motorcyklar och flera andra typer av fordon också. En av orsakerna till att transportmedel som drivs på el inte säljer lika bra som något som drivs på exempelvis bensin är på grund av att batterierna ännu inte är lika bra. I en av de bilarna med längst räckvidd på batteriet så tar man sig ca 500 km på en laddning.

Ett miljövänligt alternativ

Vi måste minska på avgaserna i hela världen. Det ligger i allas intresse att vända trenden av miljöförstöring som pågått under en lång tid. Ett sätt är att få fler att använda fordon som drivs av el. Bor man i en stad så får man av kommunen ofta förmåner som gratis parkering eller så slipper man tullavgifter. Eller så väljer man att ta tåget istället för bilen. Ett annat sätt som gör att många fler kan bidra till en bättre miljö är att välja eldrivna taxibilar där det går. Det är ett bra initiativ som på sikt nog kommer bli allt vanligare. Om man har möjligheten att använda ett elfordon så ska man absolut ta den.

Gör ditt bygge miljövänligt

Som konsument är det alltid bra om man väljer produkter som har en sån liten påverkan på miljön som möjligt genom hela tillverkningsprocessen. En del byggvaruhus har också utkörning av kundernas inköp så att varje enskild kund inte tar bilen till deras lager. Då kör de ut flera kunders inköp på samma gång direkt från fabrik med så få omlastningar som möjligt. På det sätter bidrar man till att minska på utsläppen. Välj också varuhus som har valt att placera sina lager på platser i landet där det finns en väl fungerande infrastruktur för att på det sättet också minska på transporterna. Till exempel Skånska byggvaror erbjuder många miljövänliga produkter och har som målsättning att minska på utsläppen för transporter.

Miljövänliga vitvaror

Att tala om ”gröna vitvaror” kan ibland verka närmast komiskt, eftersom det såklart kan handla om varor som varken är vita eller gröna. Men avsikten är tydlig – hushållsprodukter som dammsugare, kylskåp och diskmaskiner som är miljövänliga. Vitvaror klassas enligt ett system med bokstäver som anger hur energisnåla de är, och det är framförallt den faktorn man tittar på när man avgör om en vitvara är miljövänlig eller inte. De två bästa miljöklasserna är A+ och A++, men trots att Sverige ligger i framkant i många andra saker som främjar miljön, till exempel källsortering, blev vi näst sist i en undersökning som omfattade nio länder och som handlade om hur många gröna vitvaror som säljs i landet. Av de två miljoner vitvarorna som säljs i Sverige var det bara fem procent som var av klassen A+ eller A++. Kanske skulle de siffrorna förbättras om vi liksom Danmark erbjöd ett bidrag på 1 000 kronor vid köp av en miljövänlig vitvara.

Om man vill leva så miljövänligt som möjligt finns det dock inget alternativ – då bör man köpa gröna vitvaror nästa gång det är dags att byta ut kylen, tvättmaskinen, dammsugaren eller något annat i hemmet. Just när det gäller dammsugaren går det att göra ett extra grönt val, eftersom det finns modeller som inte bara är energisnåla, utan också tillverkade av minst 50 procent återvunnen plast.

Om du vill ta med dig dina miljövänliga vitvaror när du flyttar, kan det vara en bra idé att anlita en flyttfirma för att göra de tunga lyften. Du hittar till exempel en flyttfirma i Göteborg på Rentandmove.se.

Luft och miljö inomhus

Luftföroreningar och annat som försämrar miljön och klimatet utomhus påverkar naturligtvis även luften inomhus. Inne i ens eget hem har man dock större möjlighet att som individ göra förändringar som förbättrar luftkvaliteten, till skillnad från det globala klimatet och den globala luftkvaliteten, vilket kräver internationellt samarbete från alla jordens nationer.

Bra luftkvalitet inomhus börjar med ventilation. För att ventilationen ska vara effektiv och förse hemmet med tillräckligt ren luft bör den kunna byta ut minst hälften av luften i ett rum under en timme. Man kan kontrollera hur bra ens ventilation är genom att hålla utkik efter exempelvis imma på fönstren eller att matos sprider sig till andra rum än köket – då kan man behöva förbättra ventilationen. Man kan också göra ett test i badrummet efter att man har duschat: imman på badrumsspegeln bör vara borta efter en halvtimme.

Ett annat enkelt sätt att hålla luftkvaliteten hög och minska antalet partiklar och skadliga ämnen i inomhusluften är att städa ofta. Möbler, elektronik och annan inredning släpper nämligen ifrån sig kemikalier och andra skadliga ämnen i luften, som fastnar i de partiklar, det vill säga det damm, som finns i rummet. Om man dammsuger och dammar ofta bidrar man med andra ord stort till att hålla dessa borta från luften man andas. Om man har en heltäckningsmatta kan det vara en bra idé att överväga att göra sig av med den – mattan både innehåller farliga kemikalier på egen hand, och fungerar som samlingsplats för kemikalier och partiklar från övriga möbler i hemmet. Även nya kläder innehåller oftast flera av dessa kemikalier, varför det kan vara bra att låta dem hänga ute på vädring innan man tar in dem i hemmet.

Ett problem som bara finns i vissa bostäder, men som är desto värre, är radon. Radon är en radioaktiv gas som bland annat kan stiga upp från sprickor i berggrunden under huset, och sippra upp in i inomhusluften. Om man misstänker att det finns risk för radon i ens hem bör man göra en radonmätning. Visar det sig att det finns radon i huset finns det lyckligtvis åtgärder man kan vidta för att bli av med det. En radonsanering kan se ut på olika sätt beroende på varifrån radonet kommer. Om det kommer från marken kan man till exempel försöka täta huset för att förhindra att gasen tar sig in, eller installera en radonsug som suger upp gasen. Radon kan också finnas i vissa byggmaterial och i dricksvattnet – i sådana fall gäller andra åtgärder.

En sista touch som man kan göra för att få bättre luft inomhus är att ställa in några gröna växter. Växterna är inte tillräckliga på egen hand för att markant förbättra inomhusluften, men de kan ändå göra skillnad. Växter kan nämligen absorbera skadliga ämnen från luften, som formaldehyd, bensen, trikloretylen och ozon. Det slipper du med andra ord andas in om du har växter i huset. Dessutom producerar de syre, vilket ytterligare höjer kvaliteten på inomhusluften.

Fossila bränslen  

De fossila bränslena är fortfarande de mest energirika vi känner till idag. Samtidigt finns det gott om dem. Man räknar att enbart de kolreserver som finns tillgängliga att utvinna som bränsle idag skulle räcka i ytterligare 160 år.

Oil pump cold winter and snow. Back light, white cloudy and blue sky background, sunlight

Till fossila bränslen räknas sådant som olja, kol och naturgas. Dessa är organiska och består av kolämnen och väteämnen som lagrats i berggrunden. Fossila bränslen skapas av små döda djur och växter som blivit liggande. Med tid sedimenteras dessa organiska material, pressas samman, och bildar flytande och gasformiga kolväten. Det är detta vi kallar för olja och naturgas. Kol bildas under liknande processer. För att organiska material ska kunna pressas samman till dessa mycket energirika former krävs enormt mycket tid. Även om det i nuläget finns stora mängder fossila bränslen betyder detta att de så småningom kommer att ta slut. Till exempel har den olja vi använder idag bildats för mellan 50 och 500 miljoner år sedan.

De stora fördelarna med olika fossila bränslen är framförallt att det är billiga. Med detta menas att de är relativt enkla att ta tillvara, lagra och transportera dit de behövs. Det har dock visat sig att nackdelarna med fossila bränslen allt mer överskuggar vinsterna. Den kanske främsta avgörande faktorn till att många länder och företag börja ställa om från fossila bränslen är just att de förr eller senare kommer att ta slut.

 

När fossila bränslen förbränns släpper de ifrån sig stora mängder koldioxid som bidrar till växthuseffekten men även sot och svaveloxider. Dessa ämnen påverkar vår miljö negativt. Utvinning av kol har också visat sig tämligt skadligt för Motor oil, car engine close upekosystemet. Vanligtvis förorenas vatten som är närliggande där man bryter kolet och vid förbränning avger det förutom mycket koldioxid även kvicksilver vilket skadar stora delar av det naturliga kretsloppet i miljön.

Ur ett globalt perspektiv är de fossila bränslena den absolut största källan till energi. Detta inte enbart som drivmedel utan även som bränsle för att tillverka el. Förutom att fossila bränslen är skadliga för miljön lokalt och globalt är det fortfarande ingen som helt vet hur själva utvinningen av dem påverkar ekosystemet på längre sikt.

Förnybar energi

All energi som produceras utan att släppa ut mer koldioxid än det tar upp under en kortare period räknas som förnybar. Det kan även vara sådan energiproduktion där man nyttjar krafter som är naturligt återkommande så som vind, vatten eller sol.

Detail of a hand holding a fuel pump at a station

Då det numera ställs krav på alla länder att bidra till att minska den globala uppvärmningrn blir förnybar energi allt viktigare. Det är dock inte alla länder som har möjlighet att på ett effektivt sätt nyttja naturliga resurser. Det handlar både om de initiala kostnaderna att installera olika kraftverk och om de förutsättningar som finns för att till exempel driva vindkraftverk. I Sverige fungerar vindkraftverk tämligen bra då det ofta finns friska vindar medan större installationer av solceller kanske inte alltid är lika ekonomiskt. Produktion av biobränslen är på samma vis lättare för de länder som har gott om grödor och restavfall och svårare för andra.

 

Biobränsle stod i Sverige 2014 för 23 procent av den totala energitillförseln. Främst inom fjärrvärme och industriell tillverkning men även som småskalig eldning. Vattenkraften står för ungefär hälften av Sveriges elproduktion och skulle kunna utvecklas mer. Det finns dock en hel del problematik kring vattenkraft då den ibland ändrar det naturliga ekosystemet. Många argumenterar för att vattenkraften, och
installationen av dessa kraftverk, kan förstöra vattendrag. Detta då vatten leds om i nya riktningar vilket påverkar ekosystem och det finns exempel då bestånd av djur och växter helt har försvunnit. Idag finns det skydd i Miljöbalken för att inte bygga ut mer solor panel and wind powervattenkraftverk i de större älvarna då det kan riskera att påverka den biologiska mångfalden.

Biobränsle så som biogas och etanol är förnuftigt ur utsläppssynpunkt men kan ses med vissa etiska dilemman. I Sverige har vi möjlighet att odla grödor enbart för att använda som råvaror i framställningen av biobränsle. Samtidigt finns det delar av världen som lider av stor matbrist med svält som följd. Om man ser energi, och möjligheten att producera förnybar sådan, ur ett globalt perspektiv kan det förefalla aningen slösaktigt att använda de organiska resurser som skulle kunna nyttjas som föda i andra delar av världen.

Växthuseffekten  

Effekterna av växthusgaser har debatterats under lång tid. Själva fenomenet med hur växthusgaser värmer upp planeten är de flesta tämligen överens om. Däremot har man varit oense hur skadligt det är för planeten att detta sker.

istock-508135150De fysikaliska egenskaperna för växthuseffekten är att de gaser som finns i jordens atmosfär är genomskinliga. Därmed når solens strålar ända ner till jorden och viss värme absorberas. Infraröd värme strålas sedan tillbaka ut i rymden från jorden. Det finns dock vissa gaser som absorberar den infraröda värmen innan den strålar tillbaka ut i rymden – främst koldioxid och vattenånga. Energiproduktion och användning av energi avger i princip alltid koldioxid. Organiska ämnen binder upp lika mycket koldioxid när de växer som de släpper ut när de förbränns. På så vis bidrar de på lång sikt inte till växthuseffekten då det hela tiden är samma mängd koldioxid i omlopp. Detta förändrades i och med industrialiseringen och den ökade användningen av fossila bränslen. De flesta organiska ämnen har en livslängd på mellan ett år för vissa växter, upp till några hundra år för större träd vilket i sammanhanget kan ses som en tämligen kort tid. Fossila bränslen har till skillnad bundit upp koldioxid under en mycket längre period. Som exempel antas råolja bildas under en period på minst 100 000 år.

heat wave in the city and hand showing thermometer for high temperature

Argumenten för att de fossila bränslena har en kraftig inverkan på växthuseffekten är att de släpper ut stora mängder koldioxid på kort tid. Det kan därmed antas mer onaturligt för det ekologiska systemet och atmosfären på jorden att kunna hantera dessa ”plötsliga” utsläpp. De flesta forskare är numera överens om att dessa utsläpp har påverkat och påverkar växthuseffekten och uppvärmningen av planeten.

De största problemen med en ökad medeltemperatur på jorden är framförallt stigande havsnivå och minskad tillgång på mat. Framförallt områden längs ekvatorn antas få alltmer hetta och torka vilket i sin tur leder till svårigheter för jordbruk och således försämras tillgången på mat. Varmare medeltemperatur på jorden leder till att glaciärer smälter och havsnivån stiger. Lågliggande geografiska områden kan då antas utsättas för fler översvämningar och områden som nu ligger under havsnivån kan helt komma att försvinna under ytan.

Klimatavtal  

Sverige har genom tiden alltid ansett att det finns ett stort värde i att försöka bevara miljön. Oftast har det handlat om att bidra till biologiskt mångfald men även genom att skydda vissa geografiska områden mot yttre påverkan.

 

Numera har det blivit allt viktigare att även bibehålla en acceptabel luftkvalité och se till att olika vattendrag har tjänligt Nuuk Old Town Northern Light, Greenlandvatten. Man satsar även mycket på att inte urlaka åkermarker och betesmarker genom att stödja ekologiska arbetssätt.

I Sverige har miljövänlig produktion av energi diskuterats flitigt ända sedan kärnkraftsverken introducerades. Man har även subventionerat elproduktion genom vindkraftverk och vattenkraft för att minska koldioxidutsläpp av fossila bränslen.

Miljöpåverkan av olika utsläpp går dock inte att lösa enbart av ett enskilt land. Då koldioxidutsläpp och andra skadliga utsläpp påverkar hela jorden måste alla hjälpas åt för att stävja den negativa påverkan dessa utsläpp har. Man har vid flertalet tillfällen diskuterat olika avtal och regler på den internationella arenan, både i EU och i FN. Ofta har dessa samtal resulterat i lite eller inga konkreta åtaganden från enskilda länder. Det beror på att alla olika länder har olika förutsättningar för att producera förnybar el och minska utsläpp. Vissa utvecklingsländer har även pekat på det orättvisa i att de industrialiserade länderna har skapat sin välfärd genom just användning av olika fossila bränslen, men att utvecklingsländerna genom dessa avtal inte skulle ha samma möjlighet.

 

Klimatmötet COP21 i Paris resulterade i det första internationellt bindande avtalet som någonsin skrivits på globalt. Det är rättsligt bindande och alla världens länder World globe laying on a grass. Concept image.enades om att bidra till att minska utsläpp och annan negativ påverkan på miljön. Avtalets övergripande mål är att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader celsius, men att man strävar efter att hålla den under 1,5 grader celsius. Utvecklingsländer ska med avtalet få stöd att klara uppgiften, både tekniskt och ekonomiskt. Man lyckades även enas om den kanske svåraste frågan som rör eventuella skador och förluster till följd av klimatförändringar. Enligt avtalet ska alla länder bidra för att hjälpa de speciellt utsatta länderna. På liknande sätt ska ekonomiskt utsatta länder få hjälp med de olika anpassningsåtgärder som behövs för att kunna minska sina utsläpp.

Liveo